Ny i kvarteret?

Nedan följer en checklista över saker att göra före du flyttar in och att tänka på som boende:
  • Underteckna hyresavtalet som som du fått per e-post och returnera det enligt anvisningarna.
  • Hemförsäkring är ett krav för att få flytta in.
  • Gör flyttanmälan till Magistraten och möjliga andra ställen som behöver din nya adress (prenumerationer, bank, FPA, högskola/universitet, vänner, släktingar et.c.).
  • Betala hyresgarantin och månadshyran senast förfallodag enligt fakturorna du får/ har fått. Dröjsmålsränta kan tillkomma i annat fall.
  • Vatten och 10Mbit internet ingår i hyran. Hyresgästen tecknar ett eget elavtal.
  • Nycklarna kan avhämtas vardagar från Realia/servicebolaget enligt vad som meddelats. Se e-posten du får/ har fått för närmare tidpunkt och anvisningar kring avhämtning. ID bör uppvisas!
  • Flyttbilar får ej köras in via innergården. Följ även övriga anvisningar gällande parkering och i allmänhet användning av utrymmen.
  • Lämna inte skräp i korridorerna eller i övriga utrymmen. Det finns soputrymmen i bottenvåningen ämnade för mindre avfall av bioavfall, papper, kartong och blandavfall. Större avfall av t.ex. kartong och blandavfall, samt ytterligare: glas och metall sorteras på ekopunkten vid Livornogatan 3. Med din Rööri-nyckel får du tillträde till ekopunkten.
  • Ta hänsyn till övriga boenden och sköt om lägenheten väl!

Ifall du har fler frågor som ej besvarats här se först vår FAQ-sida. Ifall du ej där heller hittar svar på dina frågor, kontakta antingen Realias kontaktperson eller bolaget (se Kontakt)

Villkor för boende:

Nedan finner ni dokument berörande boende i bolagets lägenheter. Dokumenten kan skilja sig från de möjliga bilagor som bifogas hyresavtalet. Rätten till ändring av dokumenten förbehålls.

Ordningsregler

Allmänna villkor

Säkerhetsföreskrifter

Andrahandsuthyrning

Prislista