Bostäderna

Ettor:
Ämnade för ensamboende
54 st. enrummare på 27,0 bost.m 2
10 st. enrummare på 30,0-30,5 bost.m 2
16 st. enrummare på 32,0-32,5 bost.m 2

”Partvåor”:
Ämnade för parboende
5 st. tvårummare på 35,0 bost.m 2
6 st. tvårummare på 38,0 bost.m 2
5 st. tvårummare på 41,0 bost.m 2

”Kompistvåor”:
Ämnade för kompisboende, men går bra även för par
5 st. 2vån.tvårummare på 49,5 bost.m 2
1 st. 2vån.tvårummare på 57,0 bost.m 2

Bottenplan mm. finnes via ”Bilder & grafik”

Korrigering av hyror 2018

Bolaget strävar efter att erbjuda studentbostäder till ett förmånligt, stabilt och förutsägbart pris.

Hyresnivån utgår från en långsiktig ekonomisk plan som ämnar försäkra att huset hålls i gott skick och att bolaget har en självständig ekonomi. Planen strävar även efter en jämn och förutsägbar hyresutveckling.

Planen förnyades år 2018 med uppdaterade siffror från verksamhetsåren 2016 – 2017.

Den långsiktiga ekonomin föreskriver en genomsnittlig årlig höjning av hyran om 1.5% för perioden 2018 – 2022.

Hyran för 2016 och 2017  låg dock under den allmänna marknadsnivån* samt den nivå som föreskrivs av den nya ekonomiska planen, och kvadratmeterpriset har dessutom varierat beroende på bostadstyp. Detta på grund av att bl.a. driftskostnaderna inte var kända då hyran fastställdes år 2016.

För att jämna ut detta samt för att nå den nivå som planen föreskriver kommer det att förekomma höjningar på mer än 1.5%, dock högst 3.5% per år, för vissa bostadstyper fram tills 2022 då alla kvadratmeterpriser slutligen är utjämnade.

Om hyran för just din bostad höjs med mer än 1.5% flera år i rad betyder att hyran per kvadratmeter för den bostadstypen var väldigt låg år 2016 och 2017 jämfört med resten av huset och marknaden.

Hyrorna avrundas till närmaste hela euro.

Tabell över hyrorna för varje enskild bostad fram tills 2022.

Hyresgarantierna för enrummarna är 500 € medan de för tvårummarna är 800 €.

 

*Andra studentbostäder på Busholmen (HOAS, AYY) har kostat kring 17€/kvm medan Victoria i medeltal legat under 16€/kvm.

 

Bolagets kostnadsstruktur:

Allmänna utrymmen betyder i första hand kulturcentret som alla i kvarteret bidrar till. Läs mer om vilka utrymmen det innebär, och hur man som invånare har tillgång till dem här.