Inflytt 2016

Ifall du har turen att få flytta in i en bostad i vårt splitternya hus på Busholmen har vi några saker du gärna får komma ihåg:
  • Underteckna hyresavtalet som du får/ har fått per e-post och returnera det enligt anvisningarna. Ifall du av någon anledning fått ett avtal utan datum, be om ett nytt.
  • Skaffa hemförsäkring till din lägenhet t.ex via OP Försäkring, 010 253 0022 (må-fre kl. 9-16). Hemförsäkring är ett krav för att få flytta in.
  • Gör flyttanmälan till magistraten och möjliga andra ställen som behöver din nya adress (prenumerationer, bank, FPA, högskola/universitet, vänner, släktingar et.c.).
  • Skicka in möjlig komplettering av ansökan ifall Realias kontaktperson nämnt något om dessa. Se e-posten du får/har fått för inskickande.
  • Kom ihåg att betala hyresgarantin och månadshyran senast förfallodag enligt fakturorna du får/ har fått. Dröjsmålsränta kan tillkomma i annat fall.
  • Du behöver för hyresperioden 2016-2017 inte ingå elavtal, utan bolaget fakturerar för elen enligt förbrukning.
  • Vatten, internet och TV ingår i hyran. (Möjligt att på egen bekostnad uppgradera hastigheten/ köpa extra kanalpaket.)
  • Nycklarna kan avhämtas vardagar från Realia/servicebolaget enligt vad som meddelats. Se e-posten du får/ har fått för närmare tidpunkt och anvisningar kring avhämtning. ID bör uppvisas!
  • Flyttbilar får ej köras in på Livornogatan eller innergården. Följ även övriga anvisningar gällande parkering och i allmänhet användning av utrymmen.
  • Lämna inte skräp i korridorerna eller övriga utrymmen.
  • Ta hänsyn till övriga boenden och sköt om lägenheten väl!

Ifall du har fler frågor som ej besvarats här se först vår FAQ-sida. Ifall du ej där heller hittar svar på dina frågor, kontakta antingen Realias kontaktperson eller bolaget (se Kontakt)

Ordningsregler et.c

Nedan finner ni dokument berörande boende i bolagets lägenheter. Dokumenten kan skilja sig från de möjliga bilagor som bifogas hyresavtalet. Rätten till ändring av dokumenten förbehålls.

Ordningsregler

Allmänna villkor

Säkerhetsföreskrifter

Andrahandsuthyrning

Prislista

Annonser