Nog har du väl läst igenom instruktionerna et.c?
Ifall ja, klicka här för att gå till ansökningssystemet

Ansökning

Ordinarie ansökningstid är en gång i året, normalt på vårkanten, varutöver ansökningar tas emot även löpande resten av året. Till det elektroniska ansökningssystemet kommer man via länken ovan samt via https://victoria.teknolog.fi/.

Sökande kan med en och samma ansökan söka om flera bostadstyper. En enskild sökande kan således ansöka om tvåa, men gemensamma ansökningar prioriteras alltid till tvåorna.

Medlemmar av de svenskspråkiga nationerna prioriteras. Lönar sig alltså att skriva in sig i någon av dessa nationer om man ännu inte gjort det. Om man är medlem i både TF och en nation vid HU får man ställa sig i bägge nationers kö genom att lämna in två separata ansökningar.

TF

VN

NN

ÅN

ÖFN

Annonser