Ordinarie ansökningstid är första April till fjärde Maj.

Ansökning sker via organisationernas respektive system:

Teknologföreningen

Vasa nation

SSBS (Alla svenskspråkiga nationer vid HU)

Sökande kan med en och samma ansökan söka om flera bostadstyper. En enskild sökande kan således ansöka om tvåa, men gemensamma ansökningar prioriteras alltid till tvåorna.

Ansökning sker via någon av de svenskspråkiga nationerna. Lönar sig alltså att skriva in sig i någon av dessa nationer om man ännu inte gjort det.

Om man är medlem i både TF och en nation vid HU får man ställa sig i flera köer genom att lämna in separata ansökningar.